top of page
50091167_531588700658502_8843124288488734720_n.jpg

Upcycling

Z lásky ke zbytkům.

Zastáváme hodnoty jako jsou udržitelnost a ekologicky odpovědné chování. Sítotisková dílna BRNO TISKNE oživuje industriální prostor v areálu bývalého lihovaru v centru Brna, který dlouho ležel ladem. Samotná technika sítotisku zapadá do konceptu udržitelné módy, pomalé módy a upcyklace. Potištěný textil získává novou hodnotu, je originální, minimalizuje vznik textilního odpadu a snižuje nároky na výrobní zdroje. Používáme vodou ředitelné barvy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Sítotisk sám o sobě je metodou, která je schopna výtvarným způsobem oživit starý textil, přirozeně se tedy zasazuje o udržitelnou a upcyklovatelnou módu.

SWAP –⁠ SÍTOTISK –⁠ UPCYCLING

Cyklus přednášek a workshopů projektu SWAP –⁠ SÍTOTISK –⁠ UPCYCLING prohlubuje funkční spolupráci s Otevřenou šicí dílnou BRNO ŠIJE, kterou založila roku 2016 Kateřina Spáčilová Blažková. V rámci sdílené šicí dílny Kateřina Blažková Spáčilová vede lekce šití zaměřené jak na technologii samotnou, tak dle potřeb účastníků prohlubuje jejich schopnosti využívat staré oblečení novým způsobem. Zároveň BRNO ŠIJE poskytuje prostor dílny k využití pro vlastní tvorbu, rozvoj dovedností a díky svému vybavení umožňuje realizovat i náročnější projekty (součástí dílny je i průmyslový šicí stroj). 

B880CA03-6C2A-47B6-878F-67CBCC341EC0.JPG
My Approach
unnamed (30.jpeg

V rámci projektu chceme upozornit na provázanost současně zatím spíše separovaných aktivit, které jsou velmi populární hlavně mezi mládeží a mladými lidmi. Swap si získal svou popularitu v posledních letech a je odpovědí na předimenzovanou výrobu a nabídku produktů, která je sice široká, ale kvalitativně hodně kolísavá. Sítotisk umožňuje atraktivním způsobem oživit, případně i vyspravit, velkou část textilních výrobků. Nabízí nekonvenční způsob tvorby módního oblečení. V neposlední řadě upcycling, využívající dostupné materiály pokud možno beze zbytku, ještě více odpovídá na požadavek udržitelného chování v rámci odívání. 

Upcycling akce

bottom of page