top of page
  • Writer's pictureKlára Mikulcová

Tiskli jsme nanuky na festivalu Polárkový dort

Updated: Sep 28, 2022

Děkujem divadlu Polárka za pozvání na festival Polárkový dort! Mohli jste zde využít naše síta a sami (nebo s naší pomocí) si vytisknout zlaté festivalové nanuky na trička. Je poznat, že už jsme na akci třetím rokem a že většina z vás už ví, co od sítotisku čekat, moc nás to těší! Divadlo Polárka nám poskytuje skvělý support při práci, účastníme se této akce hrozně rády. Tak zas za rok!
9 views0 comments
bottom of page