top of page
  • Writer's pictureKlára Mikulcová

Výstava BRNO TISKNE S...

Updated: Feb 1, 2022

Výstupem všech workshopů pilotního projektu BRNO TISKNE S... jsou grafické listy,

které byly vystaveny 7. října 2021 v širším areálu dílny, bývalém lihovaru. Veřejnost tak

získala možnost seznámit se s projektem, možnostmi sítotisku, prohlédnout si zmíněné

grafické listy a zároveň navštívit tyto zajímavé a částečně opomíjené prostory. Cílem

výstavy bylo jak představit sítotiskové práce a samotnou techniku sítotisku široké

veřejnosti, tak oživit širší prostor bývalého lihovaru, který jinak leží ladem. Obou

těchto cílů bylo dosaženo, vernisáže výstavy se účastnilo cca 60 návštěvníků. Úvodní slovo pronesla Helena Lukášová. Akce proběhla za finanční podpory statutárního města Brna, děkujeme za podporu i městské části Brno-střed.


pozvánka na výstavu
Výstava BRNO TISKNE S...


10 views0 comments

Comments


bottom of page