top of page
IMG-4240.JPG

Jakýkoliv důvod
k tvorbě

je dost dobrý.

Sdílený prostor pro tvorbu nemusí a neměl by být pouze doménou studentů výtvarných škol. Jsme absolventkami Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a i když nás výtvarno  nadále živí, postrádáme v komerčních zakázkách pocit naprosté tvůrčí svobody a vzájemného sdílení radostí i strastí volné tvorby. Dlouhodobě pronajímáme  prostor v centru Brna, vybavily jsme ho k tvorbě a chceme ho s vámi sdílet. V Brno Tiskne pořádáme sítotiskové kurzy pro veřejnost, organizujeme výstavy a přednášky, provozujeme OTEVŘENOU SÍTOTISKOVOU DÍLNU, poskytujeme prostor výtvarným umělcům. Vytváříme komunitu. Jakýkoliv důvod k tvorbě máte, je dost dobrý. 

Sítotisk

Náš spolek usiluje o udržení sítotiskového řemesla v povědomí široké veřejnosti a aktualizace jeho postupů v kontextu současných možností. 

Naše dílna Brno Tiskne se snaží navazovat na dlouhou historii tradičního využití sítotisku, jak k užitnému potisku látek a papíru, tak k sebevyjádření a estetickému působení ve výtvarném umění. Vzhledem k tomu, že metoda sítotisku je náročná na vybavení a prostor, získává veřejnost jedinečnou možnost si toto řemeslo vyzkoušet a osvojit. 

Vzdělávání

Důležitou součástí naší činnosti je propagace techniky sítotisku. Činíme tak jak v mediálním prostoru (internet, televize, regionální tisk), tak i na brněnských kulturních akcích a na festivalech zaměřených na smysluplné využití volného času s regionálním, až mezinárodním přesahem, kde jsou oslovovány širší okruhy veřejnosti. 

Společným cílem všech našich aktivit je oživit ruční řemeslnou techniku sítotisku. Tato technika se v současnosti používá pouze s využitím digitální a strojové technologie ke komerčním účelům. 

Chceme nadále rozvíjet jak své řemeslné schopnosti v dané problematice, tak i dovednosti lektorské. Zaměřujeme se hlavně na propojení teorie s praxí a zejména pak na to, aby naši posluchači slyšeli, viděli a zažili. Pro tyto účely jsme vytvořili vlastní různorodé portfolio prací, které používáme ve výuce. 

Services
Contact
IMG_7943.JPG

Kontakt

Jakýkoliv důvod z.s.

Sídlo:
Rybnická 66/8, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec),
634 00 Brno

Provozovna:

Brno tiskne, Pekařská 76, 602 00, Brno

IČO:07816642

Co se u nás děje
bottom of page